120_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymiw ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rekonstrukcja istniejących dróg dojazdowych i chodników w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7