121/17_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: dostawa i montaż 7 sztuk ścianek wewnętrznych przeciwpożarowych z profili aluminiowych wraz z zamontowanymi drzwiami dwuskrzydłowymi o odporności ogniowej EI 60 oraz 4 sztuk drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z profili aluminiowycho odporności ogniowej EI 60 w Szpitalu przy ul. Poznańskiej 79”