12/17_Sukcesywne dostawy elektrod oraz innych akcesorii dla potrzeb Bloku Operacyjnego