12/18_Sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą i obsługą zbiorników tlenu ciekłego