12/22 Zakup infrastruktury informatycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu