124/17_Dostawa wraz montażem kurtyn powietrznych elektrycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu”