125/16_Dostawa i uruchomienie 3 szt. elektrokardiografów