131/16_Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi .: „Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny przy ul. Poznańskiej 79 w Kaliszu”.