13.05.2014_Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na postój taksówek