13.11.2014_Najem pomieszczenia 20 m 2 z przeznaczeniem na usługi bankowe