13.12.2010_Dostawa i uruchomienie systemu do badań manometrycznych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego