13.12.2011_Wykonywanie transportu sanitarnego pacjentów dializowanych