13.12.2013_świadczenie usługi w zakresie ochrony obiektów i mienia położonego w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 35