13/23 Zakup aparatury medycznej oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu „Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu celem zwiększenia dostępności do usług w kontekście pandemii COVID i jej skutków”

Zobacz dołączone dokumenty

Załączniki