136/16_Pełnieniefunkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 6 wind szpitalnych: modernizacja istniejących dwóch wind szpitalnych (D-2, D-8) w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 (II etap)”, w specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych