14.02.2012_Wykonanie pełnej dokumentacji kosztorysowej na roboty budowlane prowadzone przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7