14.04.2015_Dostawa obuwia profilaktycznego dla personelu medycznego szpitala