14.06.2012_Świadczenie usług transportu sanitarnego karetką typu S