143/16_„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnychprzy ul. Poznańskiej: Oddział Chorób Wewnętrznych II kondygnacja 10 segment B”