15.03.2011_Sukcesywne dostawy kompletnych zestawów do implantacji stymulatora resynchronizującego z funkcją defibrylatora