15.06.2011_Wykonywanie okresowych przeglądów aparatury medycznej