15.09.2010_Sukcesywne dostawy płyt i wkrętów do chirurgii szczękowej, elektrod do aparatu ERBE, trokarów do laparoskopu, klipsów polimerowych, protez powięzi oraz pojemników na zużyty sprzęt jednorazowy i na materiał do badań histopato