15/17_Dostawa kardiomonitora dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego