15/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7”