16.02.2011_Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7