16.04.2013_Sukcesywne dostawy kompletnych zestawów do implantacji stymulatora resynchronizującego z funkcją defibrylatora CRT-D