16.11.2012_Sukcesywne dostawy elektrod diagnostycznych oraz do ablacji endokawitarnej