17.03.2011_Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – II etap