17.06.2013_Wykonanie, dostawa i montaż mebli wraz z wykonaniem ich projektu na wyposażenie Oddziału Kardiologicznego, Poradni Ortopedycznej, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni Hemodynamiki