17/17_Sukcesywne dostawy elektrod elektrofizjologicznych: diagnostycznych, ablacyjnych oraz stymulatorów resynchronizujących