17_15_Dostawa i uruchomienie sterylizatora i myjni – dezynfektora