18.07.2013_Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pt.: „Modernizacja pomieszczeń budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego