19.01.2011_Dostawa i montaż specjalistycznych mebli laboratoryjnych na wyposażenie Pracowni Histopatologicznej i Cytologicznej Zakładu Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu