19.04.2011_Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacji i sieci sanitarnych, instalacji c.o. i instalacji elektrycznych w ramach inwestycji pn. Termomodernizacja o