19.05.2010__Obsługa serwisowa 11 szt. aparatów do hemodializy produkcji firmy Feresenius Medical Care będących wyposażeniem Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ