19.11.2013_: Dostawa zestawu komputerowego do obsługi systemu teletransmisji danych medycznych