19.12.2012_Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej, dzierżawy systemu telekomunikacyjnego, dostępu do Internetu oraz rozbudowy instalacji teletechnicznej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu