19/18_Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7: Adaptacja pomieszczeń w budynku „B” Szpitala w celu utworzenia Pododziału Psychogeriatrycznego oraz Modernizacja Oddziału Psychiatrycznego w budynku „C” Szpitala”