20.03.2012_Sukcesywne dostawy kompletnych zestawów do implantacji stymulatora resynchronizującego z funkcją defibrylatora CRT-D