20.10.2011_Sukcesywne dostawy elektrod diagnostycznych oraz do ablacji endokawitarnej dla potrzeb Pracowni Elektrofizjologii