20/16_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego