21.05.2013_Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pt.: Wykonanie remontu ramp wraz z pokryciem zadaszenia oraz remont schodów i budowa pochylni do Pogotowia Ratunkowego przy budynku technicznym