21.07.2011_Wykonywanie usługi deratyzacji i dezynsekcji w obiektach Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7