21.12.2012_Wykonanie modernizacji Apteki, Oddziału Okulistyki z częścią Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Oddziału Kardiologicznego oraz Oddziału Neurochirurgicznego

Specyfikacje Techniczne – Zadanie nr 1 Załącznik 1
Specyfikacje Techniczne – Zadanie nr 1 Załącznik 2
Specyfikacje Techniczne – Zadanie nr 1 Załącznik 3
Specyfikacje Techniczne – Zadanie nr 1 Załącznik 4
Specyfikacje Techniczne – Zadanie nr 1 Załącznik 5
Specyfikacje Techniczne – Zadanie nr 1 Załącznik 6
Specyfikacje Techniczne – Zadanie nr 1 Załącznik 7.
Projekty – Zadanie nr 1 Załącznik 8
Projekty – Zadanie nr 1 Załącznik 9
Projekty – Zadanie nr 1 Załącznik 10
Projekty – Zadanie nr 1 Załącznik 11
Projekty – Zadanie nr 1 Załącznik 12
Projekty – Zadanie nr 1 Załącznik 13
Przedmiary robót – Zadanie nr 1 Załącznik 14
Przedmiary robót – Zadanie nr 1 Załącznik 15
Przedmiary robót – Zadanie nr 1 Załącznik 16
Przedmiary robót – Zadanie nr 1 Załącznik 17
Przedmiary robót – Zadanie nr 1 Załącznik 18
Przedmiary robót – Zadanie nr 1 Załącznik 19
Zadanie nr 2 Załącznik 20
Zadanie nr 2 Załącznik 21
Zadanie nr 2 Załącznik 22
Zadanie nr 2 Załącznik 23
Zadanie nr 2 Załącznik 24
Zadanie nr 2 Załącznik 25 Przedmiar robót
Zadanie nr 3 Załącznik 26
Zadanie nr 3 Załącznik 27
Zadanie nr 3 Załącznik 28
Zadanie nr 3 Załącznik 29
Zadanie nr 3 Załącznik 30
Zadanie nr 3 Załącznik 31
Zadanie nr 3 Załącznik 32
Zadanie nr 3 Załącznik 33 Przedmiar robót 6A
Zadanie nr 3 Załącznik 34 Przedmiar robót 6D
Zadanie nr 4 Załącznik 35
Zadanie nr 4 Załącznik 36
Zadanie nr 4 Załącznik 37
Zadanie nr 4 Załącznik 38
Zadanie nr 4 Załącznik 39 Przedmia robót
Zadanie ne 2, 3 i 4: Specyfikacje Techniczne
SIWZ
Wyjasnienia 04.01.2013r.
Wyjaśnienia 11.01.2013r.
Wyjaśnienia 17.01.2013r.
Wyjaśnienia 28.01.2013r.
Załącznik do wyjaśnień z 08.02.2013r.
20.02.2013r_WYNIK
Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia 16.01.2013r.
Zmiana ogłoszenia 2
Wyjaśnienia 18.01.2013r.
Zmiana ogłoszenia 3
Zmiana ogłoszenia 4
Wyjaśnienia_04.02.2013r.
Wyjaśnienia 06.02.2013r.
Wyjaśnienia 08.02.2013r.
Sprostowanie