21/17_Dostawa kardiomonitora dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego