21/19_Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw pomp infuzyjnych i stacji dokujących produkcji firm: Medima, Kwapisz oraz Ascor