21_15_Modernizacja 6 wind szpitalnych: modernizacja istniejących dwóch wind szpitalnych (D-6, D-12) w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 (I etap)