22.06.2012_Sukcesywne dostawy stymulatorów pracy serca oraz dwujamowych kardiowerterów – defibrylatorów serca 40J z elektrodami