22.08.2013_Sukcesywne dostawy płynów do dializy nerkowej oraz zestawów do hemodializy dla dorosłych zawierających cewnik permanentny