22.09.2011_dostawa i uruchomienie aparatury kardiologicznej w ramach programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2011-2012 POLKARD